Kérdőívek

Kedves Anyukák, Apukák és kedves Gyerekek!

Külföldön élő magyarként nap mint nap szembesülünk a kétnyelvűséggel járó, előnyökkel és hátrányokkal. Kérdések hosszú sora merül föl bennünk: milyen nyelven beszéljünk a gyermekünkkel? Fog tudni magyarul, ha idősebb lesz? Hogy boldogul majd az óvodában, ha addig csak magyarul beszélt? Az iskolába lépéssel tovább bonyolódik a helyzet, megsokszorozódik a kérdések száma, és újabb döntés elé kerülünk: tanuljon magyarul is írni és olvasni a gyermekünk vagy elég ha csak beszélni tud? Párhuzamosan kezdjen el tanulni magyarul és németül írni és olvasni, vagy inkább egymást követően?

A felmérést azért indítottam el, hogy feltérképezzem a Németországban élő iskoláskorú gyermekek és szüleik véleményét és tapasztalatait a két nyelven való írás- és olvasástanulással kapcsolatban. Az általam összeállított kérdőívek jelentős részét képezik egy kutatásnak, amelynek az a célja, hogy kielégítő választ találjon azokra a kérdésekre, amelyek a téma kapcsán fogalmazódnak meg bennünk szülőkben és a gyermekeinket oktató pedagógusokban.

Kitöltési útmutató

A szülőknek szóló kérdőív – a téma jellegénél fogva – csak azoknak szól, akiknek iskoláskorú gyermekei vannak. A gyermekek eltérő nyelvi képességeinek jelölésére a kérdések végén válaszként szereplő számsor szolgál.

A gyermekeknek szóló kérdőívet minden iskolás korú gyermek kitöltheti, szükség esetén akár minimális szülői segítséggel is. A kérdések összetétele megengedi, hogy azok is válaszoljanak, akik nem tudnak magyarul írni és olvasni, ezért a kérdőív magyarul és németül is választható. Arra kérem Önöket, hogy – a lehetőségekhez mérten – hagyják a gyermekeket szabadon dönteni arról, melyik nyelvet választják. Kérem, hogy próbáljanak meg minél több kérdésre választ adni!

Az adatokat természetesen bizalmasan kezelem, kiértékelésük az anonimitás teljeskörű betartásával, kizárólag tudományos célokra történik.

A kérdőívek kitölthetők online, illetve a pdf változat nyomtatható.

Az adatok kiértékelése során nyert eredmények ezen a weboldalon lesznek közzétéve.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.