Magyar nyelven
A kétnyelvűség alapkérdései

Bartha Csilla (1999) A kétnyelvűség alapkérdései
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Recenzió: Az európai és észak-amerikai emberek jó része úgy vélekedik, hogy a kétnyelvűség olyan kivételes jelenség, amely csupán néhány országra korlátozódik. A Föld népességének több mint fele számára ugyanakkor éppen az a természetes, hogy két- vagy többnyelvű környezetben él.
Mi is voltaképpen a többnyelvűség? Hogyan jöhet létre és miként szűnhet meg? Hányféle egyéni és közösségi változata létezik? Miként jelenik meg a különféle kisebbségekben és mit jelent az egyén számára? Mi jellemzi a kétnyelvűek nyelvhasználatát? Milyen nyelvi és egyéb jellegű problémákkal kell szembesülniük a nyelvüket megtartani vágyó kisebbségeknek vagy azoknak a családoknak, amelyek gyermeküket kétnyelvűvé szeretnék nevelni?
A kétnyelvűséget jó héhány éve kutató és oktató szerző könyve az első olyan magyar nyelvű összegző munka, amely a bilingvizmus legfontosabb, legidőszerűbb kérdéseibe, alapfogalmaiba, legújabb eredményeibe, terjedelmes nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt betekintést a kérdéssel foglalkozni vágyó egyetemi és főiskolai hallgatók és kutatók számára. Középpontjában a kétnyelvűség szociolingvisztikai megközelítése áll, ám a jelenség sokarcúsága miatt szükségképpen érint nyelv- és társadalomlélektani, nyelvpolitikai, jogi és oktatási kérdéseket is. Így segíve az Olvasót a kétnyelvűség-kutatás különféle területeinek jobb megismerésében.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.